Zariadenie pre seniorov

     Zariadenie pre seniorov Zelená Dunajská Lužná, n.o. prevádzkuje nezisková organizácia Zelená Dunajská Lužná, ktorá bola založená už v roku 2009, ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Po rokoch práce sa naša nezisková organizácia zamerala na aktivity pre seniorov a preto sme sa rozhodli v roku 2018 rozšíriť svoje pôsobenie aj v sociálnej oblasti. Pripravili sme projekt "Zariadenie pre seniorov Zelená Dunajská Lužná, n.o.", ktorý po realizácií, po zápise do registra poskytovateľov sociálnej starostlivosti na BSK a registrácii na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, začína svoju činnosť od 1.januára 2023.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru v záložke predbežný záujem.

Zelená Dunajská Lužná nezisková organizácia

Vážení priatelia, obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o poskytnutie 2% Vami zaplatenej dane právnických, alebo fyzických osôb za rok 2022.

Ako nezisková organizácia, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v Zariadení pre seniorov, máme možnosť prijať 2 % z dane právnických a fyzických osôb.

Našim spoločným poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby so zreteľom na individuálny, etický a odborný prístup. Máme ambíciu byť značkou a pojmom v oblasti starostlivosti o sociálne a zdravotne odkázaných ľudí. Ponúkame preto dlhodobé partnerstvo pre tých, ktorí nám chcú v našom úsilí pomôcť. Z prostriedkov získaných touto cestou plánujeme vylepšiť a zútulniť prostredie zariadenia, zabezpečiť potrebné pomôcky pre rôzne druhy terapií a uspokojiť všetky potreby Vašich blízkych. Zrealizované projekty a nákupy budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke: www.zdl.sk

Ďakujeme Vám a vážime si každú Vašu pomoc pre zlepšenie podmienok na zabezpečenie poskytovania sociálnej starostlivosti v našom zariadení. (Vyhlásenie, potvrdenie a návod ako poukázať 2% otvoríte kliknutím na odkaz)

S úctou

Ing. Eugen Oltus
riaditeľ