Zariadenie pre seniorov

     Zariadenie pre seniorov Zelená Dunajská Lužná, n.o. prevádzkuje nezisková organizácia Zelená Dunajská Lužná, ktorá bola založená už v roku 2009, ako organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Po rokoch práce sa naša nezisková organizácia zamerala na aktivity pre seniorov a preto sme sa rozhodli v roku 2018 rozšíriť svoje pôsobenie aj v sociálnej oblasti. Pripravili sme projekt "Zariadenie pre seniorov Zelená Dunajská Lužná, n.o.", ktorý po realizácií, po zápise do registra poskytovateľov sociálnej starostlivosti na BSK a registrácii na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, začína svoju činnosť od 1.januára 2023.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru v záložke predbežný záujem.