Sociálne služby

V našom zariadení poskytujeme našim klientom sociálnu službu, ktorá zahŕňa:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • zdravotnícka a ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie a stravovanie
  • upratovanie, pranie bielizne, žehlenie
  • základné sociálne poradenstvo
  • záujmovú činnosť
  • úschovu cenných vecí
  • spoločenský program

K uvedeným základným sociálnym službám zabezpečujeme aj poskytovanie iných služieb na základe požiadaviek klientov (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, masáže, manikúra, pedikúra, kaderník, oxygenoterapia, rehabilitačné cvičenia). 

Stravovanie je zabezpečené podávaním stravy 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera) s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta, v súlade so zásadami zdravej výživy.

Cenník služieb

Profesionálna pedikúra 
Senior+ 
cenník platný od 01.01.2024

Mokrá pedikúra

Pozostáva z nasledujúcich úkonov: dezinfekcia, prehliadka, diagnostika, kúpeľ, ošetrenie nechtov a šľapy, krém podľa potreby a stavu chodidla (potivá si vyžadujú skôr mentol, eukalyptus, púder).

Trvanie 45 minút Cena 28 €

Suchá pristrojová pedikúra

Pozostáva z nasledujúcich úkonov: dezinfekcia, prehliadka ,diagnostika, ošetrenie nechtov, kúpeľ a šľapy prístrojom určeným na suchú medicinálnu pedikúru, krém, vysoký podiel urea dodáva pokožke hydratáciu a pružnosť, púder.

Trvanie 45 minút Cena 28 €

Kombinovaná pedikúra

Pozostáva z nasledujúcich úkonov: dezinfekcia, prehliadka, diagnostika, podľa stavu chodidla sa určí ošetrenie nechtov alebo šľapy prístrojom a následne kúpeľ, krém podľa stavu pokožky/ púder.

Trvanie 45 minút Cena 28 €


Rehabilitácie

cenník platný od 01.01.2024

Aktívno-asistované cvičenie 20€ v časovom rozmedzí 30 min. V prípade opakovaného zrušenia bez oznámenia vopred poplatok 10€.