Cenník služieb

odkázanosť na sociálnu službu

I. SKUPINA - S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

UVÁDZACIA ZĽAVA 200 EUR PRE VŠETKÝCH KLIENTOV NA PRVÝCH 6 MESIACOV.

Eur/deň Eur/mesiac
Stravovanie
Strava racionálna - denná jednotka
(raňajky, desiata, obed, olovrant,večera)
12,10 368,04
Strava pri diabete - denná jednotka
(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera)
13,45 409,10
Ubytovanie
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 25,71 781,89
Ostatné sužby
Upratovanie 0,99 30,11
Pranie 0,65 19,77
Sušenie a žehlenie 0,50 15,21
Údržba bielizne a šatstva 0,40 12,17
Odborné činnosti
Pomoc pri odkázanosti 0,00 0,00
Sociálna rehabilitácia 0,00 0,00
Sociálne poradenstvo 0,00 0,00
Ďalšie činnosti
Úschova cenných vecí 0,15 4,56
Záujmové činnosti 0,60 18,25
UVÁDZACIA ZĽAVA PRE VŠETKÝCH KLIENTOV NA PRVÝCH 6 MESIACOV -200,00
______________________________________________________________________________________
Spolu za mesiac po zľave
strava racionálna, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 41,10 1.050,00
strava diabetes, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 42,45 1.091,07